Kópé program – Játékos óvodai és iskolai fogászati prevenció

fogászati perevenció

Szívügyünk a fogászati prevenció

Megdöbbentő adat, de Magyarországon minden harmadik gyermeknek egynél több szuvas foga van, és a gyermekek 30%-nál megfigyelhető valamilyen fogerózióból eredő elváltozás. Gyerekfogászatként tudjuk, hogy a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogászati ellenőrzés alapvető a fogak hosszú távú egészsége szempontjából.

A megfelelő szájhigiénia megtanításában illetve a fogászathoz való pozitív viszony kialakításában fontos feladata van a szülőknek és a nevelési, oktatási intézményeknek, azonban gyerekfogászatunk is szerepet és felelősséget vállal ebben.
Fontosnak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk nekik e feladat teljesítésében. Ezért gyermekfogászati ellátásunk kiegészítéseként egy szájhigiéniai ismereteket bővítő és elmélyítő, a fogszuvasodás megelőzését célzó programot indítunk.

 

Ingyenes iskolai és óvodai fogászati prevenció – játékos interaktív előadás

Játékos interaktív előadásunk a helyes szájhigiénia fontosságára és módjára oktatja az óvodásokat, iskolásokat megadva nekik minden szükséges információt, amelyek fogaik egészsége érdekében tudniuk kell, természetesen mindezt minden esetben az életkoruknak megfelelő szinten tolmácsolva.
E program formája egy speciális szakmai és több korosztályra szabott játékos előadás, melynek keretében megtanítjuk a gyermekeknek a helyes szájápolást, fogmosást, fogköztisztítást. Megmutatjuk, hogyan ápolják fogaikat, melyek azok a termékek melyeket érdemes használniuk, és felvilágosítjuk őket mindarról, amit ők tehetnek annak érdekében, hogy egy életen át megőrizzék fogaikat, és azok egészségét.

Hogy miért fontos a fogászati pervenció?

Nem is gondolnánk, milyen fontosak a tejfogak!
Nemcsak fontos szerepet töltenek be a helyes harapás, rágás, a beszédhangok helyes képzésének kialakulásában, de helyfenntartó szerepük is van a maradó fogak számára. A tejfog szuvasodás következtében történő korai elvesztése komoly gondokat okozhat. A tejfog hiánya következtében vagy túl korán fog előtörni a tejfognak megfelelő maradó fog, beszűkítve ezzel a helyet a később előtörő fogak számára, vagy rossz pozícióban, vagy esetleg egyáltalán nem tör elő.

A maradó fogak egészségének egyik legfontosabb biztosítéka tehát a tejfogak egészségének megőrzése.
A tejfogak elváltozásai jól előrevetítik a maradó fogak szuvasodásának esélyét. Ha kisgyerekkorban sikerül az étrendet és a szájápolást oly módon kialakítani, hogy a tejfogak ne romoljanak, az egy igen bíztató alap arra, hogy a gyermek – képességeinek fejlődésével és tökéletesítve szájápolási technikáját – maradó fogait hosszú éveken keresztül épségben meg tudja őrizni.

Tehát minél előbb elkezdenek a gyerekek gondoskodni fogaik rendszeres ápolásáról és tanulják meg a helyes fogmosási és szájápolási mozdulatokat, annál nagyobb esélyük van, hogy fogaik egészségesek maradjanak.

Kiknek ajánljuk?

Programunk leginkább az óvodáskortól a kisiskolás korig nyújt játékos formában elméleti és gyakorlati fogászati, szájhigiéniai ismereteket.
A kisgyermekek és tizenévesek egészséges maradandó fogainak megalapozása életük első szakaszában történik. Számos tanulmány mutatott rá, hogy gyermek első éveiben történő helytelen táplálkozási szokások, esetleges helytelen diéta, vagy a nem megfelelő fogmosási gyakorlat összefüggésben van a fogak romlásával.

Kutatások sokasága támasztja alá azt is, hogy a tejfogak szuvasodása fokozza az új, maradandó fogban kialakuló szuvasodás kockázatát. Alapvető fontosságú tehát az erős és egészséges fogak fejlődéséhez a megfelelő szájápolási gyakorlat – helyes technika és rendszeres. alapos kivitelezés – korai életkorban történő kialakítása. Ehhez nyújt segítséget iskolai osztályok és óvodai csoportok számára gondosan összeállított, szakmailag átgondolt és életkorspecifikus játékos feladatokkal és szemléltetésekkel összeállított gyerekfogászati programunk.

A gyerekfogászati prevenciós foglalkozás a gyakorlatban

Játékos programunk hossza 45 perc, melyet egy több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező dentálhigiénikus és gyermekfogászati asszisztensi képesítéssel rendelkező kollégánk tart.
Előadásunk fókusza a helyes és széleskörű szájhigiéniai ismeretek és készségek kialakításán túl a fogmosás helyes technikájának megtanításán van. Gyermekfogászatunkon gyakran tapasztaljuk ennek szükségességét.

Az játékos programon szó esik a megfelelő fogmosás gyakoriságáról és módjáról, valamint jó tanácsokkal látjuk el a gyerekeket étkezés tekintetében is, bemutatva, hogy milyen típusú ételek fogyasztása jótékony vagy épp kedvezőtlen hatású a fogakra. Prevenciós programunk során nemcsak a helyes fogmosási technikájának bemutatására és megtanítására helyezzük a hangsúlyt, hanem sort kerítünk a program keretén belül a gyakorlásra is.

Ezt követi a bátrabb gyerekeknek egy játékos plakkfestő tablettával végzett visszaellenőrzés, hogy megfelelő volt-e a fogmosás.

A programunk ingyenes!

Prevenciós előadásunk és fogászati szűrésünk egy alkalommal is eredményes, de lehetőség van rendszeres évenkénti ismeretelmélyítő alkalmak megrendelésére is, amelyek rendszerességükből adódóan mindenképp emelik prevenciós programunk hatékonyságát.

Időpontkérés


    Kérdése van? Írja meg!


      Páciensvélemények

      Írja meg véleményét Ön is!