Iskolai és óvodai fogászati prevenció – játékos előadás gyerekeknek

Amiért fontos a fogászati prevenció

Megdöbbentő adat, de Magyarországon minden harmadik gyermeknek egynél több szuvas foga van, és a gyermekek 30%-nál megfigyelhető valamilyen fogerózióból eredő elváltozás. Gyerekfogászatként tudjuk, hogy a megfelelő szájhigiénia alapvető a fogak hosszú távú egészsége szempontjából. Ennek megtanításában fontos szerep jut ránk is, de ez nem csak a gyermekfogászatok, hanem a szülők és a nevelési, oktatási intézmények feladata is. 
Fontosnak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk nekik e feladat teljesítésében. Ezért gyermekfogászati ellátásunk kiegészítéseként egy szájhigiéniai ismereteket bővítő és elmélyítő, a fogszuvasodás megelőzését célzó programot indítunk. 

Iskolai és óvodai fogászati prevenció – játékos előadás

Játékos interaktív előadásunk a helyes szájhigiénia fontosságára és módjára oktatja az óvodásokat, iskolásokat megadva nekik minden szükséges információt, amelyek fogaik egészsége érdekében tudniuk kell, természetesen mindezt minden esetben az életkoruknak megfelelő szinten tolmácsolva. 
E program formája egy speciális szakmai és több korosztályra szabott játékos előadás, melynek keretében megtanítjuk a gyermekeknek a helyes szájápolást, fogmosást, fogköztisztítást. Megmutatjuk, hogyan ápolják fogaikat, melyek azok a termékek melyeket érdemes használniuk, és felvilágosítjuk őket mindarról, amit ők tehetnek annak érdekében, hogy egy életen át megőrizzék fogaikat, és azok egészségét.

Hogy miért fontos a fogászati pervenció? 

Nem is gondolnánk, milyen fontosak a tejfogak!
Nemcsak fontos szerepet töltenek be a helyes harapás, rágás, a beszédhangok helyes képzésének kialakulásában, de helyfenntartó szerepük is van a maradó fogak számára. A tejfog szuvasodás következtében történő korai elvesztése komoly gondokat okozhat. A tejfog hiánya következtében vagy túl korán fog előtörni a tejfognak megfelelő maradó fog, beszűkítve ezzel a helyet a később előtörő fogak számára, vagy rossz pozícióban, vagy esetleg egyáltalán nem tör elő.

A maradó fogak egészségének egyik legfontosabb biztosítéka tehát a tejfogak egészségének megőrzése!
A tejfogak elváltozásai jól előrevetítik a maradó fogak szuvasodásának esélyét. Ha kisgyerekkorban sikerül az étrendet és a szájápolást oly módon kialakítani, hogy a tejfogak nem romoljanak, az egy igen bíztató alap arra, hogy a gyermek – képességeinek fejlődésével és tökéletesítve szájápolási technikáját – maradó fogait hosszú éveken keresztül épségben meg tudja őrizni.

Tehát minél előbb elkezdenek a gyerekek gondoskodni fogaik rendszeres ápolásáról és tanulják meg a helyes fogmosási és szájápolási mozdulatokat, annál nagyobb esélyük van, hogy fogaik egészségesek maradjanak. 

Kiknek ajánljuk?

Programunk leginkább nagycsoportos óvodáskortól a kiskamasz korig nyújt játékos formában elméleti és gyakorlati fogászati, szájhigiéniai ismereteket.
A kisgyermekek és tizenévesek egészséges maradandó fogainak megalapozása életük első szakaszában történik. Számos tanulmány mutatott rá, hogy gyermek első éveiben történő helytelen táplálkozási szokások, esetleges helytelen diéta, vagy a nem megfelelő fogmosási gyakorlat összefüggésben van a fogak romlásával.

A tejfogak szuvasodása fokozza az új, maradandó fogban kialakuló szuvasodás kockázatát. Alapvető fontosságú tehát az erős és egészséges fogak fejlődéséhez a megfelelő szájápolási gyakorlat – helyes technika és remdszeres. alapos kivitelezés – korai életkorban történő kialakítása. Ehhez nyújt segítséget iskolai osztályok és óvodai csoportok számára gondosan összeállított, szakmailag átgondolt és életkorspecifikus játékos feladatokkal és szemléltetésekkel összeállított gyerekfogászati programunk. 

A fogászati prevenciós foglalkozás a gyakorlatban

Játékos programunk hossza 45 perc, melyet egy több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező dentálhigiénikus és gyermekfogászati asszisztensi képesítéssel rendelkező kollégánk tart. 
Előadásunk fókusza a helyes és széleskörű szájhigiéniai ismeretek és készségek kialakításán túl a fogmosáson van. Gyermekfogászatunkon gyakran tapasztaljuk, hogy ennek helyes technikáját mennyire fontos megtanítani. 

Az játékos programon szó esik a megfelelő fogmosás gyakoriságáról és módjáról, valamint jó tanácsokkal látjuk el a gyerekeket étkezés tekintetében is, bemutatva, hogy milyen típusú ételek fogyasztása jótékony vagy épp kártékony hatású a fogakra. Prevenciós programunk jelentős részében nagy hangsúlyt helyezünk a helyes fogmosási technika bemutatására, és megtanítására is, de sort kerítünk a program keretén belül ajándékfogkefék és fogkrémek segítségével a gyakorlásra is.

4-8 éves korú gyerekek

Ha a gyermek gondolatisága, ügyessége eljut odáig, hogy írni tudjanak, akkor alkalmassá válnak arra, hogy a helyes fogmosást önállóan is végezzék, természetesen a szülők által történő rendszeres ellenőrzése mellett. Ebben az életkorban a technikák tökéletesítésére, és a gyermekek motiválására helyezzük a hangsúlyt. 

8-12 éves gyerekek

Kamaszoknál pedig leginkább a megszokott, elnagyolt mozdulatsor kijavításán kell munkálkodnunk, ezt jobb mielőbb megtenni, mivel a kamaszkor a hormonális változásokkal, melyek a száj baktériumflórájának összetételére is hatnak, egy nem megfelelő hatékonysággal végzett szájápolással együtt a fogszuvasodáson túl, számos komolyabb fogászati probléma kialakulásának melegágyai is lehetnek. 

A program díja: 

Programunk egy alkalommal is eredményes, de lehetőség van egy második, ismétlő, ismeretelmélyítő alkalom megrendelésére is, mely kb. 3 hónap elteltével javasolt az első alkalmat követően. 

Prevenciós programunk az alábbi űrlapon rendelhető meg óvodás és iskolás csoportok részére.

    Google+
    Pinterest